Jaký olej do auta? Nejlepší motorové oleje (5W30, 5W40 aj.)

Motorový olej je jednou z nejdůležitějších kapalin, která se v motorových vozidlech vyskytuje. Mají za cíl především mazat vnitřní pohyblivé ústrojí motoru, ale také věci, které jsou pro správný chod motoru a jeho spolehlivost neméně důležité. Ve své podstatě olej do auta drží kovové součástky od sebe a snižuje mezi nimi vzájemné tření. Vytváří na plochách ochrannou vrstvu, která snižuje opotřebení a zároveň vnitřní části motoru chladí a čistí. Motorový olej obíhá celým motorem, a proto by pro nás měla být jeho kvalita prioritou. Stěžejní je také vybrat správný motorový olej podle typu auta, na což se zaměříme v další části tohoto článku. V našem výběru jsme dali dohromady nejlepší motorové oleje pro rok 2023, přičemž jsme brali ohled na recenze, testy a hodnocení uživatelů.

Nejlepší motorové oleje do auta (Test 2023)

VzhledModelViskozita olejeTyp olejeOrientační cenaDostupnost
Castrol Edge Titanium FST LongLife recenze a testCastrol Edge Titanium FST LongLife5W30Syntetický990 Kč
Total Quartz 9000 Energy recenze a testTotal Quartz 9000 Energy5W40Syntetický500 Kč
Shell Helix Ultra recenze a testShell Helix Ultra5W40Syntetický535 Kč
Mobil Super 2000 X1 recenze a testMobil Super 2000 X110W40Polosyntetický530 Kč
Shell Helix HX5 recenze a testShell Helix HX515W40Minerální350 Kč
Shell Helix Ultra Professional AV-L recenze a testShell Helix Ultra Professional AV-L0W30Syntetický720 Kč
Total Quartz 5000 recenze a testTotal Quartz 500015W40Minerální450 Kč
Valvoline Max Life recenze a testValvoline Max Life10W40Polosyntetický515 Kč

Zobrazit celou nabídku

Jak vybrat motorový olej podle typu auta

Univerzální olej do všech motorů v žádném případě neexistuje, motory se od sebe významně odlišují, a to nejenom typem paliva, ale i konstrukcí a dalšími částmi. Jaký olej do auta má přijít právě do toho vašeho byste měli vyčíst z dokumentů k vozidlu, nebo ve specifikacích, které zjistíme u výrobce či prodejce značky vašeho automobilu, případně pak na internetu. Při letmém pohledu do nabídky motorových olejů na internetu se možná zděsíte množství parametrů, které každý olej do auta doprovází. Jsou přitom velmi důležité a vždy byste je měli dodržovat v souladu se specifikacemi daných výrobcem.

Viskozita oleje (hustota oleje)

Nejčastěji je tento parametr uveden na obale velkým tučným písmem, příkladem uvedeme zápis viskozity jednoho z nejprodávanějších motorových olejů u nás – 5W30. Viskozita udává míru tekutosti a tekutých vlastností kapaliny, v tomto případě oleje. Jinak lze tento parametr pojmenovat jako hustota motorového oleje.

Můžete se setkat s případy, kdy výrobce viskozitu oleje přímo nedoporučí a rozhodnutí, jakou viskozitu zvolíte je pak na vás podle toho, jak vozidlo používáte a také kde jej používáte. Ideální motorový olej na dlouhé dálniční cesty bude jiný než na městský a příměstský provoz, hlavně pak jiný olej bude do automobilu v tropickém pásmu a jiný do severských chladných zemí.

V našich krajinách si však nemusíte lámat hlavu s viskozitou letního a zimního motorového oleje, naprosto si vystačíte s univerzálním motorovým olejem, kterým je například i výše zmíněný olej 5W30, olej 5W40, nebo olej 10W40.

Klasifikace zimních olejů (první číslo)

První číslo a dvojité W (Winter) udává vlastnosti oleje při nízkých teplotách a rozhoduje tak o tom, při jak moc nízké teplotě bude ještě motorový olej plnit správně svoji funkci. Čím je toto číslo nižší, tím je olej řidší a snadněji obíhá motorovým prostorem. Tento údaj je důležitý zejména pro studené starty při velmi nízkých teplotách. Čím rychleji se motor promaže, tím lépe, a proto čím nižší zimní číslo je, tím je olej vhodnější pro silnější mrazy.

Klasifikaci zimního čísla oleje rozdělujeme do šesti skupin:

  • 0W -35 °C
  • 5W -30 °C
  • 10W -25 °C
  • 15W -20 °C
  • 20W -15 °C
  • 25W -10 °C

Klasifikace letních olejů (druhé číslo)

Druhé číslo nám říká, jak se motor chová po zahřátí motoru na provozní teplotu a během jízdy při normální teplotě motoru, která je mezi 80 – 90 °C. Čím je toto číslo vyšší, tím je olej hustší a tím poskytuje motoru lepší ochranu. Zároveň však při moc hustém oleji (při vysokém druhém čísle) dochází k nižší účinnosti paliva, a tak je vhodné se rozhodnout pro kompromis. Tříd letních olejů rozlišujeme celkem pět (20, 30, 40, 50, 60) přičemž u nás nejčastěji a v běžných vozidlech je ideální motorový olej s hodnotou 40.

Pro zajímavost můžeme zmínit, že oleje s vysokým druhým číslem (například 25W60) jsou vhodné pro silné motory, u kterých se předpokládá vysoký výkon, a tedy i vyšší náročnost na motorový olej. Na takto viskózní oleje pak jezdí například závodní auta.

Specifikace motorových olejů

Specifikacemi se rozumí striktní průmyslové standardy, které pojednávají zejména o kvalitě oleje a jeho výkonnostních vlastnostech. Kromě nich informují o odolnosti proti opotřebení, o úspornosti paliva, o délce výměnného intervalu a zejména pak pro jaký motor a typ vozidla je daný motorový olej vhodný. Tyto výkonnostní ukazatele mohou mít různý zápis v závislosti na tom, o který typ specifikací se jedná.

Průmyslová specifikace API

Klasifikace API (American Petroleum Institute) je průmyslová specifikace pro USA, u nás se s ní tedy setkáte velmi zřídka, pokud vůbec. Základní rozdělení je na zážehové benzínové motory (značí se písmenem S) a na vznětové naftové motory (značí se písmenem C). Specifikace pokračuje druhým písmenem, které určuje výkonnostní stupeň. Zde je posloupnost od A dále, přičemž platí, že čím dále v abecedě písmeno je, tím je motorový olej kvalitnější. Různé kombinace jsou vhodné pro různě staré automobily, pokud by vás tato americká specifikace zajímala, můžete se podívat na přehledné rozdělení zde.

Průmyslová specifikace ACEA

Pro nás daleko důležitější je průmyslová specifikace oleje, kterou vydalo sdružení evropské asociace výrobců automobilů ACEA (Association des Constructeurs Européens ďAutomobile). To rozděluje motorové oleje do čtyřech skupin následovně:

  • A – zážehové benzínové motory
  • B – vznětové naftové motory
  • C – zážehové a vznětové motory se systémem úpravy výfukových plynů (částicové filtry DPF…)
  • E – vznětové naftové motory těžkých užitkových vozidel

Písmeno je dále doplněno číslicí, která ve zkratce říká, jaké jakosti daný olej je. Benzínové a naftové motory mají škálu od 1 do 5, přičemž A1/B1 jsou motorové oleje s nízkou viskozitou a třením, zatímco motorové oleje A5/B5 jsou vysoce výkonné motorové oleje. Konkrétní motory vyžadují specifické vlastnosti olejů, které právě tyto jakostní třídy určují.

Obdobně je to i pro skupinu olejů pro motory se systémy úpravy výfukových plynů, jen zde je škála jakosti pouze od 1 do 4. Oleje do těžkých užitkových vozidel mají škálu od 1 do 9, přičemž každá úroveň má své specifické vlastnosti a hodí se pro jiný typ motoru.

Specifikace výrobců automobilů OEM

Tou nejrelevantnější normou, podle které můžete motorový olej vybrat, jsou vlastní specifikace přímo od výrobce automobilu. Takové oleje jsou doporučené, testované a schválené pro konkrétní model vozidla a jejich používání hraje klíčovou roli například při záručních podmínkách. Své normy mají všichni hlavní výrobci automobilů, například BMW, Ford, nebo koncern Volkswagen, u nějž můžeme zmínit nejčastější normy VW507 00, VW 504 00, nebo VW502 00.

Druhy motorových olejů

Motorové oleje se také dále dělí na níže popsané. Je nutné podotknout, že v dnešní době není žádný olej pouze takto jedno druhový, a to i v případě, že to výrobce oleje na etiketě píše. Jestli tedy koupíte levnější minerální, nebo dražší plně syntetický není oproti dalším specifikacím oleje zas tak důležité, pro přehlednost si však tyto tři druhy popíšeme a zmíníme, jaké jsou mezi nimi rozdíly.

Minerální motorový olej

Minerální motorový olej vzniká rafinací z ropy (na bázi derivátů), proto se můžete setkat s označením také ropný olej. Jeho největší výhodou je nízká pořizovací cena, v dalších parametrech však již veskrze ztrácí. Sám o sobě poskytuje motoru pouze základní ochranu, a proto do něj výrobci musí přidávat různá aditiva. Hůře také odstraňuje ze spalovací komory saze, a proto je u něj velmi důležité právě kvalitní složení aditiv, potažmo tedy kvalitní výrobce, kde je největší šance, že olej bude dostatečně kvalitní.

Polosyntetický motorový olej

Polo syntetický olej do auta vzniká smícháním minerálního oleje a oleje syntetického v různém poměru, přičemž platí, že syntetický olej musí být ve složení zastoupen alespoň 30%. Díky tomu získává olej lepší vlastnosti, ale zároveň není tak drahý, jako plně syntetický olej. Je více odolný vůči vysokým teplotám, ponechává si delší dobu své vlastnosti a pro většinu běžných automobilů se jedná o ideální řešení.

Plně syntetický motorový olej

Syntetický olej se skládá z různých chemických sloučenin, které se vyrábějí uměle syntézou z jiných látek, než je ropa. Jsou oproti dvěma předešlým nejdražší, což je jejich jediná nevýhoda, naopak pro motor jsou ze všech ohledů nejlepším řešením. Mají lepší mazací schopnosti i při studených startech, jsou odolné vůči oxidaci, mají vyšší stabilitu, a to i za extrémní teploty, kde by již minerální olej neobstál. Kromě toho umožňuje prodlužovat servisní intervaly a příznivě přispívá i ke spotřebě paliva.

Aditiva

Aditiva se rozdělují na dvoje, jednak aditiva, která přidává do oleje sám výrobce a poté aditiva, která si do oleje můžete přidat sami. Mezi mechaniky a odborníky nepanuje shoda, jestli je do oleje potřeba přidávat další aditiva, nebo nikoliv. Aditiva zlepšují vlastnosti olejů a každý prodávaný olej nějaká aditiva obsahuje, v tomto případě by tak mohlo platit, že dražší a značkové motorové oleje mají více aditiv a tím motoru prospívají více – řídit se však vždy musíte informacemi u konkrétního oleje.

K aditivům, které přidává sám výrobce nejčastěji patří složky na snížení pěnivosti, nebo složky k podpoře teplotní stálosti. Nejčastější aditiva, která přidávají uživatelé slouží k čištění motoru, ke snížení dýmivosti, nebo mají antioxidační účinky.

Jak často měnit motorový olej

Olej do motoru by se měl měnit podle servisního intervalu stanoveného výrobcem. Běžně je tento interval stanoven na 15 tisíc kilometrů, nebo jeden rok podle toho, co nastane dříve. Pokud však motoru chcete dopřát tu nejlepší možnou péči, měňte olej a olejový filtr už po 7,5 – 10 tisících kilometrech, nebo opět po jednom roce podle toho, co nastane dříve.

Životnost oleje ovlivňuje způsob, jakým jezdíte, například krátké či dlouhé cesty, častá jízda ve vysokých otáčkách, nebo jestli necháváte po nastartování olej dostatečně ohřát, než začnete motor vytáčet do vyšších otáček. Spolu s motorovým olejem je více než vhodné vždy měnit i olejový filtr, váš automobil se vám za to odvděčí delší životností a bezproblémovým chodem.

Longlife motorový olej

Moderní motory mohou mít doporučené takzvané longlife motorové oleje, které by měly zvládnout najet až 30 tisíc kilometrů. Tyto oleje mají mnoho příznivců, zejména ze strany výrobců, a také mnoho kritiků z řad běžné i odborné veřejnosti. Pravda je však někde uprostřed, pakliže máte předepsaný pro svůj typ vozidla olej longlife, rozhodně takový kupte a jeho následnou výměnu zvažte podle zdravého rozumu.

Longlife motorový olej ve své podstatě není marketingový trik, neboť ve složení těchto olejů jsou skutečně přísady a aditiva zvyšující jeho účinnost, stálost a odolnost. Renomovaní výrobci k těmto olejům přikládají i komplexní laboratorní testy, které toto složení potvrzují. Pokud se rozhodnete skutečně 30 tisíc kilometrů na jeden olej najet, dobře zvažte, jakým stylem jezdíte, případně v jakém prostředí, neboť i častá a nadměrná prašnost motorovému oleji neprospívá.

Jak vyměnit motorový olej

Jistotou je svěřit své vozidlo do autorizovaného servisu, případně mechanikovi, ke kterému máte důvěru a můžete si být jisti, že použije takový olej, na kterém jste se domluvili a který odpovídá vašemu automobilu.

1. Vyberte olej a nový filtr
Výměna oleje svépomocí není až tak náročná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jaký olej do auta použít již z našeho rádce víte a druhou potřebnou věcí je nový olejový filtr, který rovněž odpovídá vašemu vozu.

2. Vypusťte starý olej
Olej by se měl vypouštět ze zahřátého motoru, teplý olej lépe teče a vyplaví se s ním více nečistot a nánosů, které v motoru vznikly. Jako první se odšroubuje víčko olejové nádrže v motorovém prostoru a po něm najděte výpustní olejovou zátku vespod bloku motoru. Pod ní vložte nádobu o vhodném objemu a zátku povolte, vyšroubujte a nechte všechen olej vytéct. Zátku poté vraťte a důkladně utáhněte.

3. Vyměňte olejový filtr
Nyní přijde na řadu výměna olejového filtru. Podle manuálu k automobilu najděte, kde je filtr k motorovému oleji umístěn a pomocí klíče jej povolte a sundejte. Obráceným postupem namontujte filtr nový, přičemž dbejte na to, aby byl filtr skutečně stejný jako ten, který jste sundali. Lůžko filtru na motoru očistěte a malým množstvím nového oleje potřete gumové těsnění na filtru novém.

4. Nalijte nový olej
Nakonec nalijte motorový olej nový, použít k tomu můžete trychtýř, abyste olejem nedopatřením nezašpinili celý motor. Průběžně kontrolujte měrkou množství oleje až do doby, než se hladina dostane na správnou úroveň.

5. Zkontrolujte množství nového oleje
V tuto chvíli stačí olejové víčko zase zašroubovat a nastartovat na deset minut motor. Následně hladinu oleje znovu zkontrolujte a pokud je to potřeba, olej do motoru ještě dolijte. Nakonec můžete ověřit, zdali neprosakuje výpustní zátka a pokud ne, výměna oleje je u konce. Moc oleje v motoru vyřešíte povolením zátky a upustíte zhruba tolik, kolik je potřeba.

6. Zlikvidujte starý olej
Starý olej nikdy nevylévejte do odpadu ani se jej nijak podobně nezbavujte, nejjednodušší je olej donést na nejbližší sběrné místo, typicky do sběrného dvora, který zřizuje město nebo obec.

Otázky při výběru oleje do auta

Co to je mazací plán?

Mazací plán je webový formulář/aplikace výrobců a prodejců motorových olejů sloužící k výběru vhodného oleje pro váš vůz. Běžně se vyplňuje značka, model, rok výroby a někdy také typ motoru (benzín, nafta). Mazací plán poté nabídne přesně takové oleje, které jsou pro daný typ vozidla vhodné. Opatrnosti však nikdy není dost, a proto je na místě si i tyto vygenerované oleje porovnat se specifikacemi danými výrobcem.

Jak často měnit olej?

Olej by se měl měnit podle výrobcem daného servisního intervalu, který bývá nejčastěji 15 tisíc kilometrů, nebo jednou ročně podle toho, co nastane dříve. Pokud chcete svému automobilu dopřát péči, měňte olej ještě dříve, ideálně v 10 tisících km. V případě longlife oleje platí delší intervaly, o čemž se můžete dozvědět v článku.

Co je nejdůležitější při výběru motorového oleje?

Nejdůležitější značení olejů jsou jejich specifikace, o kterých se dozvíte v článku. Zdali se jedná o olej minerální, syntetický, nebo polosyntetický či jakou má olej viskozitu je méně důležité oproti zmíněným specifikacím.

Jaký je rozdíl mezi olejem 5w30 a 5w40?

Tento parametr určuje pouze viskozitu oleje, což není při výběru nejdůležitější údaj. Oba oleje mají shodné vlastnosti pro provoz v zimě – 5W znamená, že spolehlivě nastartujete až při -30 °C. 5W40 je hustější a poskytuje lepší ochranu, je vhodnější pro výkonné motory, případně pak při jízdě v horkých letních dnech. Více se k této problematice dozvíte v našem článku.

Jaké jsou nejlepší značky motorových olejů?

K nejlepším značkám motorových olejů patří jednoznačně Shell, Total, Castrol, Liqui Moly, nebo Valvoline. Pokud nechcete utratit za motorový olej příliš peněz, může vás zaujmout značka Pema, případně další méně známé značky, či privátní značky olejů prodejců náhradních automobilových dílů.

Kde koupit motorový olej?

Pakliže jste si jisti, jaký typ motorového oleje patří do vašeho automobilu a máte si ho svépomocí kde vyměnit, tak je nejlepší a i nejlevnější variantou nákup na internetu. Jestliže se potřebujete poradit, neváhejte navštívit jeden z mnoha kamenných obchodů s autopříslušenstvím ve vašem okolí. V krajní situaci, avšak za vyšší cenu, koupíte olej na každé benzinové pumpě a sázkou na jistotu jsou pak autoservisy.